top of page

Lisování stébelnaté biomasy

Co lisujeme ? Jakoukoliv stébelnatou biomasu .....

Proč lisovat stébelnatiny ? Pro snadnou dostupnost vstupního materiálu, nízkou pořizovací cenu a vysokou výhřevnost briket na úrovni tvrdého dřeva.

Naše brikety ? Válcové o délce 5-50cm, podle lisovaného materiálu, výhřevnost 15-20MJ-kg, slisovanost až 1100kg-m3 

Jak skladovat hotové brikety  ? Ideálně na hromadě volně ložené v suchém prostředí.

Briketovací lisy

AGROLIS  80-120 kg/hod.

AGROLIS DUO     120-200 kg/hod.

Naše  technologie  briketování  využívá  mechanických  a  chemických vlastností materiálů, které se použitím vysokotlakého lisování zhutňují do  kompaktních  tvarů   bez   přídavku  pojiva s  využitím  pryskyřic obsažených v materiálu . Realizované zkoušky dokazují, že pro výrobu paliva jsou vhodné jinak  nevyužitelné odpady  z  biomasy ,  jako jsou truhlářské  a pilařské odpady v kombinaci se senem či slámou nebo odpady z  obilné i  řepkové  slámy,lnu, bavlny,  kukuřice, i sloní trávy a papíru.Tyto brikety se nejen svou energetickou  hodnotou vyrovnají např. hnědému uhlí  ale kromě toho jsou o mnoho výhodnější z  ekologického  hlediska . Neprodukují totiž ani zdaleka tolik nežádoucích exhalátů a popela jako jiná fosilní paliva.Výhřevnost dřevěných briket  je  v  rozmezí  17-18 MJ/kg, papírových 15 MJ/kg a slámových 16 MJ/kg.

Technické parametry :

                                    AGROLIS               AGROLIS DUO

příkon střední................5kW ............................9kW

příkon instalovaný........9kW............................15kW

průměr brikety...............................8,5 cm

výkon......................80-120kg-hod..........120-200kg-hod

základní délka dráhy......................3m

vlastnosti briket..........až 1100kg-m3, 17-18 Mj-kg

Briketovací linky

AGROLINE170  80-120 kg/hod.

AGROLINE250     120-200 kg/hod.

Briketovací linka AGROLINE170,250 jsou kompaktní zařízení, do kterých se na jedné straně vkládá materiál a na druhé se odebírají hotové brikety. Zařízení se skládá z nožového štorovníku, dopravních cest s odprášením a briketovacího lisu. Práce s tímto strojem vyžaduje jednoho člověka , který manipuluje materiálem , dohlíží na stroj a odebírá brikety.

Technické parametry :

     AGROLINE                 170                             250

příkon střední................10kW .......................14kW

příkon instalovaný........16,4kW....................22,5kW

průměr brikety...............................8,5 cm

výkon......................80-120kg-hod..........120-200kg-hod

základní délka dráhy......................3m

vlastnosti briket..........až 1100kg-m3, 17-18 Mj-kg

Šrotovníky na seno a slámu

IMG_1044.JPG
IMG_2198.JPG
004.jpg
IMG_1047.JPG

AGROMIX       až 300kg/hod.

Nožový šrotovník AGROMIX je malé velice výkoné zařízení, které je schopno nařezat vstupní materiál na 5-50mm podle použitého síta. Výměna síta je rychlá s snadná, hlučnost stroje je minimální a i vibrace nejsou téměř žádné. Stroj je osazen 7,5kW elektromotorem 2800 ot.min. , díky čemuž si poradí snadno se slámou, senem, ale i kartony a papírem

agromix01.jpg

TEAGLE TOMAHAWK              až 2000kg/hod.

Rozdružovací systém TEAGLE umožňuje nařezat materiál v délce od 10 – 50 mm. Délka řezanky závisí na osazeném sítu. V základní výbavě je stroj vybaven jedním sítem (volitelný rozměr), další jsou za příplatek. 
Síto 10 mm – délka řezanky do 12 mm, výkon cca  500 kg/h 
Síto 13 mm – délka řezanky do 15 mm, výkon cca  700 kg/h 
Síto 15 mm – délka řezanky do 20 mm, výkon cca  900 kg/h
Síto 18 mm – délka řezanky do 25 mm, výkon cca  1000 kg/h
Síto 21 mm – délka řezanky do 30 mm, výkon cca  1300 kg/h 
Síto 28 mm – délka řezanky do 40 mm, výkon cca  1600 kg/h
Síto 36 mm – délka řezanky do 50 mm, výkon cca  2000 kg/h 
Délka řezanky je orientační a platí pro suchou slámu. Výkon stroje klesá rovněž v závislosti na vlhkosti. Stroj může pracovat až do vlhkosti  35%.

DSC_0495.JPG

Zásobníky na seno a slámu

AGROSILO             6,3 m3

Silo je navrženo jako mezizásobník pro jeden nebo dva briketovací lisy nebo peletovací lisy. Silo je vhodné pro průběžné dávkování materiálu do dalších zařízení a k tomuto účelu je vybaveno časovačem nahrnování. Silo je určeno pro řezanku zejména ze slámy o řezné délce do 30mm a vlhkosti do 20%, příkon pohonu je jen 1,5kW. Je-li silo instalováno v uzavřené místnosti , lze jej vybavit filtračními vaky.

DSC_0294.JPG
bottom of page